Projekty EU

Pořízení technologie laser pálící stroj

Předmětem projektu bylo pořízení nové technologie HSG laser pro pálení kovů, která umožňuje tvarové pálení kovů, barevných kovů a nerez oceli pro výrobu našípotřeby i potřeb zákazníků. Naše dílna se zabývá kovářskou a zámečnickou výrobou.

Pořízením nové technologie jsme zejména rozšířili, urychlili a zpestřili výrobu a nabídku sortimentu. Zpřesnili jsme nabídku služeb ve zpracování plechů a nově umíme zpracovat i výkresovou dokumentaci výpalků a svařenců různých tvarů a různého materiálu.

Projekt byl realizován od prosince 2018 do března 2019 prostřednictvím Programu rozvoje venkova, výzvy Místní akční skupiny vrámci opatření 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

Soubor projektu zde
Máte zájem o naše služby?
Napište nám nebo zavolejte. Vše s Vámi rádi nezávazně probereme a v případě zájmu se domluvíme na další spolupráci.